صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

به زندگی سلام کن(گروه خانواده)

Bootstrap Image Preview

اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: -سبک زندگی سالم -تقویت روحیه و سرزندگی -اطلاع رسانی در حوزه سلامت -تعامل با مخاطب
-شهروند خبرنگار -تعامل با سازمانهای حوزه سلامت

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0