صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ایام نوروز از ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

شب بو(ویژه ایام نوروز)

Bootstrap Image Preview

موضوع اصلی در این برنامه‌، آسیب‌ها و موانع ارتباط سالم است.
همچنین در هر برنامه پیام‌هایی متناسب با ماموریت شبکه و همچنین مخاطبان شبانه، در حوزه‌های مختلف آسیب‌های استفاده از مشروبات الکلی، پیام‌هایی برای خانواده‌ها در ارتباط با کودکان و نوروز، حفظ محیط زیست و بوم گردی، سفر و مایحتاج سفر در نوروز، راز سلامتی ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0