صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 21:20 به مدت 10 دقیقه

ساحل آرامش

Bootstrap Image Preview

در این برناه به موضوعات زیر پرداخته می شود: روابط میان فردی -ازتباط کلامی -همکاری و مشارکت - مذاکره -گوش دادن موثر - ارتباط غیر کلامی - زبان بدن و .....

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0