صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

همیار طبیعت

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه تبیین فرهنگ و آموزه های محیط زیستی با رویکرد تعامل با مخاطب و باز بینی رفتارهای فردی و جمعی به همراه ارائه راهکارهای ساده برای حفظ محیط زیست است.
موضوعاتی که در این برنامه مطرح می شود، شامل موارد زیر است: - آشنایی با نکات حفاظت از محیط زیست - حساس سازی زنان و کودکان - نسبت به محیط زیست - آشنایی با رفتارهای نادرست در ارتباط با منابع طبیعی و محیط زیست - اهمیت حفاظت از محیط ریست شهری ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0