صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 09:50 به مدت 10 دقیقه

روی موج انتخابات (ویژه برنامه انتخابات)

Bootstrap Image Preview

موضوعات این برنامه عبارتند از : -تهییج مردم برای شرکت در انتخابات -آگاهی بخشی برای مخاطبان -امید آفرینی در سطح جامعه -مرور معیارهای مهم برای رسیدن به یک انتخاب اصلح-افزایش آگاهی در راستای مطالبات حوزه سلامت/تبیین اخلاق انتخاباتی و ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 25 / 0
  • تعداد نظرات: 0/ 0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0