صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 08:20 به مدت 10 دقیقه

ملاک (ویژه برنامه انتخابات)

Bootstrap Image Preview

موضوع های این ویژه برنامه عبارتند از : -انتخاب امری ضروری در زندگی همه افراد و همه سنین است -انتخاب صحیح باعث پیشرفت هر فرد در زندگی فردی و اجتماعی است-ایجاد باور و اعتماد به نفس در افراد با توجه به انتخابهای آنان -توجه به معیارهای صحیح انتخاب هر چیزی در زندگی و ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 12 / 0
  • تعداد نظرات: 0/ 0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0