صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 18:50 به مدت 10 دقیقه

از من تا ما (ویژه برنامه انتخابات)

Bootstrap Image Preview

اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: آشنا کردن شنوندگان با کلیات مهارت های تصمیم گیری و انتخاب چالش هایی که در مسیر انتخاب و تصمیم گیری وجود دارد آشنا کردن مخاطبان با ویژگی های انتخاب های موثر و مناسب آشنا کردن مخاطبان با پیامدها و تبعات تصمیم ها و انتخاب ها

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 2 / 0
  • تعداد نظرات: 0/ 0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0