یك روز یك كتاب پنجشنبه ها، از ساعت 13:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو سلامت

یك روز یك كتاب

یك روز یك كتاب

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه ترویج و ترغیب كتابخوانی و معرفی كتابهای مفید در حوزه سلامت است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
یك روز یك كتاب