صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه و سه شنبه از ساعت 16:05 به مدت 25 دقیقه

یکی مثل همه

Bootstrap Image Preview

برنامه ایست با ساختار ترکیبی نمایشی با رویکرد بررسی روابط موفق اجتماعی و فردی افراد، ‌دستیابی به یک زندگی سالم و در نهایت جامعه سالم

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0