صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای زوج، از ساعت 13:15 به مدت به مدت 10 دقیقه

شور زندگی

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی درباره تغییرات روانی- شخصیتی در سالمندان و روابط بین فردی افراد در آغاز سالمندی می باشد.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0