مجله پزشكی شنبه -چهارشنبه از ساعت 15:00-16:00 به مدت 60 دقیقه

مجله دامپزشكی

Bootstrap Image Preview

در این برنامه به نقش دامپروری و دامپزشكی در تامین امنیت غذایی و تعادل زیستی در زیست بوم ها و افزایش دانش در حوزه دامپزشكی پرداخته می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

چند رسانه ای

دسترسی سریع
مجله پزشكی