كودك، صلح، بازی و نشاط 16 مهر از ساعت 09:30 به مدت 120 دقیقه

رادیو سلامت

كودك صلح بازي نشاط

كودك، صلح، بازی و نشاط

Bootstrap Image Preview

جشن كودك، صلح، نشاط و بازی جشنی متفاوت با حضور كودكان مركز طبی كودكان و برای تمام كودكان ایران است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
كودك صلح بازی نشاط