ویژه برنامه همایش بزرگ بهداشت و درمان اربعین پنجشنبه از ساعت 09:00 و 15:00 به مدت صبح 90 دقیقه و عصر 60 دقیقه

رادیو سلامت

ويژه برنامه همايش بزرگ بهداشت و درمان اربعين

ویژه برنامه همایش بزرگ بهداشت و درمان اربعین

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه پرداختن به موضوع بهداشت و درمان در راه پیمایی بزرگ اربعین حسینی است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
ویژه برنامه همایش بزرگ بهداشت و درمان اربعین