تا آسمان(ویژه ماه مبارك رمضان) ایام ماه مبارك رمضان از ساعت 19:10 ،پنجشنبه ها و جمعه ها 18:00 به مدت 110 دقیقه

رادیو سلامت

يك قدم مانده به وصل

تا آسمان(ویژه ماه مبارك رمضان)

Bootstrap Image Preview

برنامه ای تركیبی نمایشی است كه هرشب در ماه مبارك رمضان،قبل از افطار آغاز می شود و شامل آیتم هایی با محوریت رمضان،انسانیت،دوستی و كمك به خلق تقدیم شنوندگان خواهد شد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
یك قدم مانده به وصل