درنگ هر روز از ساعت 18:40 به مدت 15 دقیقه

رادیو سلامت

درنگ

درنگ

Bootstrap Image Preview

این برنامه برگزیده ای از داستانهای پند آموز ادبیات كهن با بهره گیری از منابعی نظیر جوامع الحكایات ، گلستان سعدی و ... می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
درنگ