مخاطب خاص شنبه ها از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو سلامت

مخاطب خاص

مخاطب خاص

مخاطب خاص

در این برنامه موضوعات اصلی حوزه سلامت با استفاه از كارشناسان خبره مورد بحث و مناظره و پیگیری قرار می گیرد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
مخاطب خاص