به زندگی سلام کن(گروه خانواده) شنبه تا پنجشنبه از ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو سلامت

به زندگي سلام كن - خانواده

به زندگی سلام كن(گروه خانواده)

Bootstrap Image Preview

اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: -سبك زندگی سالم -تقویت روحیه و سرزندگی -اطلاع رسانی در حوزه سلامت -تعامل با مخاطب

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
به زندگی سلام کن - خانواده