ساحل آرامش هر روز از ساعت 21:20 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

ساحل آرامش

ساحل آرامش

Bootstrap Image Preview

در این برناه به موضوعات زیر پرداخته می شود: روابط میان فردی -ازتباط كلامی -همكاری و مشاركت - مذاكره -گوش دادن موثر - ارتباط غیر كلامی - زبان بدن و .....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
ساحل آرامش