به زندگی سلام كن (گروه بهداشت و تندرستی) شنبه تا پنجشنبه از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

رادیو سلامت

به زندگي سلام كن(گروه بهداشت و تندرستي)

به زندگی سلام كن (گروه بهداشت و تندرستی)

Bootstrap Image Preview

این برنامه شامل آیتم های كوتاه و هدفمند حاوی پیام های آموزشی علمی و كاربردی به منظور اطلاع رسانی در برنامه شاد صبحگاهی می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
به زندگی سلام كن(گروه بهداشت و تندرستی)