60-30 یكشنبه ها از ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

رادیو سلامت

60-30

60-30

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه طرح هشدارهای كارشناسی پلیس به رانندگان و بیان نكات آموزشی و ترغیب مخاطبان به پیوستن به پویش 30-60 به شكل بررسی یك استان و یا شهر از بعد جاده ای می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
60-30