غیرقابل پیش بینی پنجشنبه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

غير قابل پيش بيني

غیرقابل پیش بینی

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه آموزش مدیریت بحران در زمان وقوع احتمالی حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل، كم آبی، ... و یا اتفاقات غیر طبیعی مانند آتش سوزی و تصادفات و آموزش اقدامات عملی و رفتارهای درست فردی و اجتماعی در زمان وقوع بحران است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
غیر قابل پیش بینی