همیار طبیعت جمعه ها از ساعت 19:55 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

هميار طبيعت

همیار طبیعت

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه تبیین فرهنگ و آموزه های محیط زیستی با رویكرد تعامل با مخاطب و باز بینی رفتارهای فردی و جمعی به همراه ارائه راهكارهای ساده برای حفظ محیط زیست است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
همیار طبیعت