سیبك و قصه های مادر بزرگ هر روز از ساعت 21:10 به مدت 15 دقیقه

رادیو سلامت

سيبك و قصه هاي مادربزرگ

سیبك و قصه های مادر بزرگ

سیبك و قصه های مادر بزرگ

هدف اصلی این برنامه قصه گویی برای كودكان گروه سنی خردسال(4 تا 7 سال) است كه در كنار قصه گویی برنامه(مادربزرگ)، آموزش مهارت های زندگی نیز به كودكان داده می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
سیبك و قصه های مادربزرگ