مستان سلامت می كنند 23 الی 27 مهرماه از ساعت 17:00 به مدت 115 دقیقه

رادیو سلامت

مستان سلامت مي كنند

مستان سلامت می كنند

Bootstrap Image Preview

این برنامه شامل بخش های زیر است: -گزارش روایی از زائران حسینی - روایت داستانی - خاطراتی از موكب داران عراقی -رخدادهای مهم اربعین - نكات سلامتی -توصیه كارشناسان حوزه سلامت -اطلاع رسانی و ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
مستان سلامت می كنند