والعهد هر روز از ساعت 21:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

والعهد

والعهد

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه افزایش شناخت مخاطبان نسبت به واقعه عاشورا از طریق بررسی ابعاد شخصیتی حاضران در واقعه است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
والعهد