ترتیل یک جزء ایام ماه مبارك رمضان از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

ترتيل يك جزء

ترتیل یك جزء

Bootstrap Image Preview

در این برنامه،هر روز، به مناسبت ماه مبارك رمضان یك جزء از قرآن كریم قرائت می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
ترتیل یک جزء