صبح و زندگی (گروه بهداشت و تندرستی) شنبه تا پنج شنبه از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه

رادیو سلامت

صبح و زندگي-گروه بهداشت و تندرستي

صبح و زندگی (گروه بهداشت و تندرستی)

Bootstrap Image Preview

موضوعات مطرح در برنامه : -بهداشت و پیشگیری از بیماری ها -الگوی تغذیه سالم -اهمیت محیط زیست -نقش ورزش در حفظ سلامت -مهارت های زندگی -حقوق شهروندی -دانستنی ها

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
صبح و زندگی-گروه بهداشت و تندرستی