فراسو (گروه تغذیه) یكشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 08:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو سلامت

فراسو(تغذیه)

فراسو (گروه تغذیه)

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه افزایش سطح آگاهی در خصوص مباحث علم تغذیه و صنایع غذایی است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
فراسو(تغذیه)