فراسو شنبه دوشنبه چهارشنبه از ساعت 08:15 تا 09:00 به مدت 45:00

رادیو سلامت

فراسو بهداشت و تندرستي

فراسو

Bootstrap Image Preview

گفتگوی پزشكی و كارشناسی پیرامون حوزه بهداشت كه هدف آن آگاهی، اطلاع رسانی و تعامل با شنوندگان می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
فراسو بهداشت و تندرستی