پشت پلك صبح (گروه تغذیه) هر روز از ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

رادیو سلامت

پشت پلك صبح-گروه تغذیه

پشت پلك صبح (گروه تغذیه)

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی و اطلاع رسانی در حوزه سلامت جسم ،روان،اجتماعی و معنوی برای افرادی كه شیفت شب كار می كنند، می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
پشت پلك صبح-گروه تغذیه