بانخبگان جمعه ها، از ساعت ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

با نخبگان

بانخبگان

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه، معرفی نخبگان جامعه پزشكی به منظور بهره مندی و الگو گیری جوانان می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
با نخبگان