كارگاهی برای زندگی پنج شنبه ها ، از ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو سلامت

كارگاهی برای زندگی

كارگاهی برای زندگی

Bootstrap Image Preview

این برنامه درقالب یك كارگاه آموزشی روانشناختی با هدف بهبود روابط فردی و بین فردی وبالابردن توانایی فرد درمدیریت كردن رفتارها، احساسات و هیجانات طراحی شده است .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
كارگاهی برای زندگی