از اهدا تا احیا پنجشنبه ها از ساعت 13:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو سلامت

از اهداء تا احیا

از اهدا تا احیا

Bootstrap Image Preview

محورهای موضوعی این برنامه مشكلات اهداء عضو و مقایسه ایران نسبت به سایر كشورها،اعضا و بافتهایی را كه می توان بعد از مرگ مغزی اهدا كرد،فرق مرگ مغزی و كما ،مراحل شناسایی تا اهداء عضو و ... می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دسترسی سریع
از اهداء تا احیا