روی موج سلامت جمعه ها از ساعت 12:45 به مدت به مدت 30 دقیقه

رادیو سلامت

روی موج سلامت

روی موج سلامت

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه معرفی برنامه های رادیو سلامت،تبیین و توضیح اهداف برنامه های رادیو سلامت،آشنایی با بخشهای مختلف و موضوعات یك برنامه و همچنین آشنایی با عوامل برنامه ساز می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
روی موج سلامت