قاصدك هر شب از ساعت 21:05 به مدت 15 دقیقه

رادیو سلامت

قاصدك

قاصدك

Bootstrap Image Preview

كاری از گروه بهداشت و خانواده رادیو سلامت كه شامل قصه گویی برای كودكان در قالب روایت و نمایش می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
قاصدك