خونه زندگی شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10:30 به مدت 65 دقیقه

خونه زندگی

خونه زندگی

این برنامه از بخش های مختلف و متنوعی همچون آموزش آشپزی در قالب نمایش خانوادگی، گزارش مردمی و پیامك همسایگان برنامه، پزشك خانواده با موضوع درمان های ضروری و پخش تماس های مردمی تشكیل شده است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

تصاویر

دسترسی سریع
خونه زندگی