پشت پلك صبح (اجتماعی) شنبه و دوشنبه از ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

رادیو سلامت

پشت پلك صبح(اجتماعی)

پشت پلك صبح (اجتماعی)

Bootstrap Image Preview

هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی و اطلاع رسانی در حوزه سلامت جسم -روان-اجتماعی و معنوی برای افرادی كه شیفت شب كار می كنند، می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102

خبرها

دسترسی سریع
پشت پلك صبح(اجتماعی)