پاسخگو صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00 به مدت صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

رادیو سلامت

پاسخگو

پاسخگو

پاسخگو كاری از گروه بهداشت و تندرستی .صبح ها ساعت 8:15 تا 09:00صبح و بعد از ظهر ها ساعت 15:00تا 16:00

اطلاعات برنامه

روز های پخش: صبح ها شنبه دوشنبه چهارشنبه بعداز ظهر ها دوشنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: صبح ها 08:15 تا 09:00 بعدازظهر ها 15:00 تا 16:00

مدت برنامه:صبح ها 45 دقیقه بعدازظهرها 55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 02122021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
پاسخگو