باهم حرف بزنیم هر روز از ساعت 14:05 به مدت 45دقیقه

رادیو سلامت

با هم حرف بزنيم

باهم حرف بزنیم

هر روز ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:45دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
با هم حرف بزنیم