شنبه تا سه شنبه از ساعت 14:00 به مدت 40 دقیقه

رادیو سلامت

با هم حرف بزنيم

با هم حرف بزنیم

هدف این برنامه ارتقای بهداشت و سلامت روان می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:روز بعد ساعت 05:15

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 02122652876

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
با هم حرف بزنیم