افتتاحیه جشنواره سوانح و حوادث و پیشگیری از سوانح 18 آذر از ساعت 10:00 به مدت 85 دقیقه

رادیو سلامت

ويژه برنامه افتتاحيه جشنواره سوانح و حوادث

افتتاحیه جشنواره سوانح و حوادث و پیشگیری از سوانح

افتتاحیه جشنواره سوانح و حوادث و پیشگیری از سوانح

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 18 آذر

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:85 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ویژه برنامه افتتاحیه جشنواره سوانح و حوادث