تكیه عشق ایام محرم از ساعت 08:05 به مدت 10 دقیقه

رادیو سلامت

تكيه عشق

تكیه عشق

اهداف اصلی این برنامه:
-ایثار،گذشت و بخشش
-خدمت به خلق با عشق به امام حسین (ع)
و...

آنچه در این برنامه خواهید شنید:
تكیه اول : روایت یك حدیث یا آیه ای از ایثار و گذشت
تكیه دوم: یك روایت مصداقی از بخشش و گذشت و كمك به همنوع
تكیه سوم: توسل به امام حسین(ع)

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام محرم

ساعت پخش برنامه: 08:05

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
تكیه عشق