صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ایام ماه مبارك رمضان از ساعت 03:00 به مدت 115 دقیقه

زمان پخش: ایام ماه مبارک رمضان

ساعت پخش برنامه: 03:00

مدت برنامه: 115 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021954
سامانه پیامک: 30000102

"میهمان ماه"، ویژه برنامه سحر در ماه مبارک رمضان است که در آن به موضوع های زیر پرداخته می شود:
-آشنایی با معیارهای سبک زندگی دینی
-آشنایی با فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
-آشنایی با مفهوم خود از منظر دین

-آشنایی با مفهوم حق الناس و مصادیق آن

همکاران ما