مسابقه هرم طلایی هر روز به جز جمعه ها از ساعت 16:05 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

مسابقه هرم طلايي

مسابقه هرم طلایی

"هرم طلایی" مسابقه ایست بر اساس هرم مواد غذایی، به منظور اطلاع رسانی و افزایش اطلاعات مخاطبان.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 16:05

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
مسابقه هرم طلایی