ذخیره امید یكشنبه و سه شنبه از ساعت 08:05 به مدت 5 دقیقه

رادیو سلامت

ذخيره اميد

ذخیره امید

"ذخیره امید" برنامها ایست با مشارکت موسسه رویان، با محوریت سلولهای بنیادی و خون بند ناف.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یکشنبه و سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 08:05

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
ذخیره امید