درنگ هر روز از ساعت 18:40 به مدت 15 دقیقه

رادیو سلامت

درنگ

درنگ

این برنامه برگزیده ای از داستانهای پند آموز ادبیات كهن با بهره گیری از منابعی نظیر جوامع الحكایات ، گلستان سعدی و ... می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 18:40

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:هر روز، ساعت 03:45

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
درنگ