روی خط خبر چهارشنبه ها از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو سلامت

روي خط خبر

روی خط خبر

این برنامه در قالب میزگرد به بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار بحث برانگیز هفته در حوزه سلامت اجتماعی می پردازد.

اهداف اصلی این برنامه عبارتند از:

-بررسی و تحلیل مهمترین خبرهای هفته و روز از منظر سلامت اجتماعی
-آشنایی با مصوبات مجلس
-اطلاع از آخرین دستور كار هیات دولت
و ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
روی خط خبر