نردبان سه شنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو سلامت

نردبان

نردبان

آشنایی با مهارت هایی در دنیای گسترده هوش ها ، باعث پرورش انسان متعادل می شود.

انسان باهوش فردی است كه تمامی توانایی ها و استعداد ها و جنبه های گوناگون وجودش به شكل متعادل رشد كرده باشند یعنی فردی كه توانایی حل مسئله را دارد و می تواند خود را به بهترین شكل با شرایط متغیر محیط انطباق دهد.
هدف اصلی این برنامه آگاهی و شناخت از زمینه های متنوع برای بروز انواع هوش برای داشتن رندگی با كیفیت و توام با آرامش است.

در "نردبان" به موضوعات زیر پرداخته می شود:
-شناخت انواع هوش
- رشد هوش
-تفاوت هوش و حافظه
-شناخت ویژگی ها و ابزار هوش
-بهره برداری از انواع هوش در روابط بین فردی
و ...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:چهارشنبه ها ساعت 00:05

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
نردبان