مجله سالمندی شنبه ها از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو سلامت

مجله سالمندي

مجله سالمندی

سالمندان از گروههای آسیب پذیر هستند با توجه به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، به صورت آگاهانه و هوشمندانه می توان با این مشكلات برخورد كرد و ضمن توانمند سازی آنان از بسیازی از موارد پیشگیری كرد.

در این برنامه به موضوعات زیر پرداخته می شود:
-سالمندی بهنجار
-مراقبت پیشگیرانه در دوره سالمندی
-راههای كنترل و پیشگیری از بیماری های شایع در دوره سالمندی
-محدودیت های فیزیكی ناشی از دوران سالمندی
-تغذیه در دوران سالمندی
-ورزش های سالمندی با حضور كارشناسان طب سالمندی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
مجله سالمندی