شب بو(ویژه ایام نوروز) ایام نوروز از ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

رادیو سلامت

شب بو

شب بو(ویژه ایام نوروز)

موضوع اصلی در این برنامه‌، آسیب‌ها و موانع ارتباط سالم است.

همچنین در هر برنامه پیام‌هایی متناسب با ماموریت شبکه و همچنین مخاطبان شبانه، در حوزه‌های مختلف آسیب‌های استفاده از مشروبات الکلی، پیام‌هایی برای خانواده‌ها در ارتباط با کودکان و نوروز، حفظ محیط زیست و بوم گردی، سفر و مایحتاج سفر در نوروز، راز سلامتی از نگاه کارشناسان حوزه سلامت (4 حوزه) و ... تهیه شده است.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 00:30

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
شب بو