این پرونده بسته نیست شنبه تا پنجشنبه از ساعت 13:20 به مدت 5 دقیقه

رادیو سلامت

اين پرونده بسته نيست

این پرونده بسته نیست

هدف اصلی این برنامه كاهش حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 13:20

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22021954

سامانه پیامک : 30000102

دسترسی سریع
این پرونده بسته نیست